Per poder accedir al Portasignatures de l’AOC, és necessari disposar d’un certificat digital. A continuació trobaràs  les diferents opcions per autenticar-te i signar a l’eina.

Autenticar amb navegador (disponible en tots els navegadors)

Una de les opcions disponibles per autenticar-se és amb el navegador. Per aquesta opció es requereix disposar de JAVA instal·lat.

Si selecciones aquesta opció , es descarregarà un arxiu que hauràs d’obrir i executar cada cop que vulguis accedir a l’eina.   

Caldrà entrar a la carpeta on s’hagi desat (carpeta “Baixades” habitualment, però pot variar en funció del navegador o de la teva configuració personalitzada) i executar l’arxiu (doble clic). Hauràs d’acceptar les alertes del sistema per poder continuar.

Un cop acceptades, s’obrirà una finestra on cal seleccionar el certificat i prémer “Enviar”.

A continuació seràs redirigit a la pantalla d’inici del Portasignatures de l’AOC.

Autenticar amb Viafirma Desktop (disponible en tots els navegadors)

L’opció d’autenticar amb Viafirma Desktop, et permetrà instal·lar un component un únic cop i no haver descarregar-ho i tornar a executar-ho cada cop que necessitis accedir o signar al Portasignatures. Per instal·lar el component, calen permisos d’administrador de l’ordinador, però un cop instal·lat ja es pot fer servir sense aquests permisos.

El primer que hauràs de fer és descarregar i instal·lar el programa en funció del teu sistema operatiu (aquesta acció només la faràs el primer cop).

Un cop descarregat l’arxiu d’instal·lació, només hauràs d’executar-lo i acceptar els diferents avisos de l’assistent d’instal·lació del teu sistema operatiu.

Un cop finalitzada la instal·lació, quan tornis a entrar al Portasignatures, podràs accedir mitjançant l’opció “Autenticar amb Viafirma Desktop”:  

Llavors s’obrirà directament  la pantalla per escollir el certificat:

Un cop seleccionat el certificat, només cal prémer  “Autenticar”  i indicar el PIN d’ús (si el certificat és de programari , com una T-CAT P per exemple, podria no tenir PIN d’ús). A continuació seràs redirigit a la pàgina principal del Portasignatures de l’AOC.  

Autenticar amb applet de JAVA (només disponible amb Internet explorer)

Si accedeixes al Portasignatures AOC amb Internet explorer, el sistema et mostrarà directament els certificats instal·lats al navegador.

Només cal seleccionar el certificat i prémer “Acceptar”. Apareixerà la pantalla per indicar el PIN del certificat (si és una T-CAT P o similar, podria no tenir cap PIN d’ús)

I , si tot és correcte, a continuació seràs redirigit a la pantalla principal del Portasignatures de l’AOC.

Signar amb el navegador (disponible en tots els navegadors)

Una de les opcions disponibles per signar és la signatura amb el navegador . Per aquesta opció es requereix disposar de JAVA instal·lat.

Si selecciones aquesta opció , es descarregarà un arxiu que hauràs d’obrir i executar per poder signar. Cada cop que hagis de signar hauràs de descarregar i obrir novament l’arxiu. 

Caldrà entrar a la carpeta on s’hagi desat (carpeta “Baixades” habitualment, però pot variar en funció de la configuració personalitzada del teu navegador) i executar l’arxiu (doble clic). Hauràs d’acceptar les alertes del sistema per poder continuar.

Un cop acceptades, s’obrirà una finestra on cal seleccionar el certificat i prémer “Signar”.

Si tot és correcte,  el sistema t’informarà que el document s’ha signat amb èxit.

Signar amb Viafirma Desktop (disponible en tots els navegadors)

L’opció de signar amb Viafirma Desktop, et permetrà instal·lar un component un únic cop i no haver descarregar-ho i tornar a executar-ho cada cop que necessitis accedir o signar al Portasignatures. El component és el mateix per la identificació que per la signatura, si ja te l’has instal·lat per identificar-te, ja no caldrà tornar-lo a instal·lar.

Per instal·lar el component, calen permisos d’administrador de l’ordinador, però un cop instal·lat ja es pot fer servir sense aquests permisos.

El primer que hauràs de fer és descarregar i instal·lar el programa en funció del teu sistema operatiu (aquesta acció només la faràs el primer cop).

Un cop descarregat l’arxiu d’instal·lació, només hauràs executar-ho i acceptar els diferents avisos de l’assistent d’instal·lació del teu sistema operatiu.

Un cop finalitzada la instal·lació, quan tornis a entrar al Portasignatures, podràs autenticar-te i signar mitjançant l’opció d’autenticar o signar amb Viafirma Desktop.  

S’obrirà directament  la pantalla per escollir el certificat:

Un cop seleccionat el certificat, només cal prémer  “Signar”  i indicar el PIN d’ús (si el certificat és de programari, com una T-CAT P per exemple, podria no tenir PIN d’ús).

Si tot és correcte,  el sistema t’informarà que el document s’ha signat amb èxit.

Signar amb applet de JAVA (només disponible amb Internet explorer)

Si has accedit al Portasignatures amb Internet Explorer, aquest navegador et mostrarà en la pantalla de signatura, directament els certificats que tinguis instal·lats:

Només hauràs de seleccionar el certificat i prémer “Acceptar” . Apareixerà la pantalla per indicar el PIN del certificat (si és una T-CAT P o similar, podria no tenir cap PIN d’ús)

I , si tot és correcte, a continuació l’eina t’informarà que la signatura ha estat realitzada amb èxit.