Important: Els usuaris de la Generalitat, amb accés a GICAR, disposeu del  Portasignatures digital de la Generalitat per enviar peticions entre persones del sector públic de la Generalitat. No obstant,  el personal de la Generalitat que necessiti enviar peticions a signar a persones del món local, ho haurà de fer a través del nostre Portasignatures.

Trobareu el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.  Per poder sol·licitar usuaris, caldrà que annexeu el Document d’alta d’usuaris (Excel) a l’apartat “Gestió d’usuaris del servei”  del formulari d’alta.

En el mateix formulari sol·licitareu l’alta, baixa i modificació dels usuaris de l’ens que hauran d’accedir ja sigui per redacció de fluxos com per signar.

Si ja feu ús del servei i necessiteu nous usuaris cal enviar aquest mateix formulari d’alta al servei.

S’està treballant per tal que la gestió dels usuaris es pugui realitzar directament els gestors d’usuaris des de l’apartat de Configuració d’EACAT.