A continuació es relacionen una sèrie de possibles usos del servei Portasignatures
de l’AOC.

 

 • Recursos Humans / Gestió interna de l'organització. Per exemple: 
   • Contractes laborals
   • Requalificacions de places
   • Despeses de viatges
   • Actes i acords
   • Autoritzacions
 • Contractació administrativa.

   • Signatura dels diferents documents de la licitació

    A més, Gràcies a la funcionalitat de signatura d'usuaris externs és possible enviar documents als proveïdors:
   • Signatura del contracte amb el proveïdor
   • Pròrroga d'un contracte
  •  
 • Convenis de col·laboració entre administracions

 • Autorització de drets d'imatge