Com a usuari signador, pots configurar els avisos que reps de cada flux en el que participes. Per defecte el nivell de comunicacions està fixat com a “alt”. Només cal que accedeixis al teu nom a la part superior dreta del Portasignatures per accedir al teu perfil:

porta1.png

En aquest apartat podràs configurar, entre altres coses, el nivell de comunicacions que reps per correu electrònic com a signador de fluxos.

porta2.png

Els nivells disponibles són els següents:

  • Nivell alt: rebràs diversos correus per petició (per a cada lectura, signatura o vistiplau).
  • Mig: no rebràs els correus electrònics de lectura.
  • Baix: només rebràs correus d'avís quan una petició passi a estar disponible per a la teva signatura.
  • Butlletí: En cas que seleccionis aquesta opció, podràs seleccionar la periodicitat en que vols rebre un únic correu amb totes les peticions rebudes i accions realitzades en els fluxos on ets signador durant aquest període (lectures, signatures o vistiplaus).

porta3.png

Per altra banda, en cas que també siguis redactor, podràs configurar el nivell d’avisos  que vols rebre per a cada petició de manera individual des de la pantalla de redacció. Ho tens explicat amb detall a l’apartat “Comunicacions relacionades amb la petició” de “Redacció d’una nova petició al Portasignatures AOC”.